Tarihi

Dünya'nın geçmişindeki olaylar üzerine odaklı bir türdür. Hayat tarzları, kişilikler, teknoloji seviyeleri tamamen hikâyenin gerçekleştiği çağa bağlıdır. | MangaWOW | Manga Oku | Webtoon Oku | MangaTR |